Objectius

Aquesta web ha estat creada pel Institut Balear d’Estudis en Arqueologia Marítima (IBEAM), una organització sense ànim de lucre, formada per professionals de l’arqueologia subaquàtica, que té com a principal objectiu protegir el Patrimoni Cultural Subaquàtic de les Balears a través de projectes de recerca, conservació i difusió.

Consciència social

La web SOS Patrimoni és una eina que afavoreix el diàleg entre la comunitat local i l’administració competent, i facilita la comunicació de troballes arqueològiques subaquàtiques fortuïtes.

L’objectiu final d’aquest projecte és fomentar la consciència social, en el conjunt de la ciutadania, sobre la necessitat de protegir i preservar per a futures generacions el nostre patrimoni cultural subaquàtic.