Patrimoni Cultural Subaquàtic

Quan parlam de patrimoni cultural subaquàtic, no parlam únicament de vaixells enfonsats. Aquest concepte és molt més ampli i engloba tots els rastres d’existència humana que tenguin un caràcter cultural, històric o arqueològic i que hagin estat sota l’aigua, parcialment o totalment, de manera periòdica o contínua, almenys durant cent anys (Convenció de la UNESCO de 2001).

Així és que, quan parlam de patrimoni cultural subaquàtic, parlam de vaixells i dels seus carregaments, però també d’avions, d’estructures portuàries o, fins i tot, d’estructures construïdes inicialment en terra, però que, amb el pas del temps, quedaren negades per les aigües.

Què és la Convenció de la Unesco de 2001?

La Convenció és la regulació jurídica internacional del patrimoni cultural subaquàtic. Així, encara que amb anterioritat existien lleis aïllades que tractaven del patrimoni cultural subaquàtic, faltava un sistema jurídic internacional que regulàs una matèria tan important com el patrimoni subaquàtic. La Convenció ve a omplir aquest buit, i aquesta és una de les seves majors virtuts.

Espanya va ratificar la “Convenció de la UNESCO per a la Protecció del Patrimoni Cultural Subaquàtic de 2001” el 6 de juliol de 2005, adquirí així, un compromís permanent amb la defensa, l’estudi i la valoració d’aquest important conjunt de béns del Patrimoni Cultural.